Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Genus Luxuries d.o.o., matična št.: 9340718000 posveča varstvu osebnih podatkov veliko pozornost. Na tej strani so navedene informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, še posebej o naših strankah in uporabnikih spletne strani.

Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob registraciji v trgovino www.genusluxuries.com in ob oddaji naročila (nakup).

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

V primeru uporabe spletne strani www.genusluxuries.com se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki na spletnem mestu potrdi, da sprejema in se strinja s splošnimi pogoji ter pogoji zasebnosti.

Osebna privolitev uporabnika v naročilo na e-novice je prostovoljna izjava, za katere veljajo enaki pogoji uporabe in obdelave osebnih podatkov.

Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v obrazec: naslov elektronske pošte, ime, priimek, naziv podjetja, naslov(i), kraj in poštna številka, telefonska številka, plačilne kartice in Paypal račun, ID piškotka, RFID-oznake in druge identifikatorje ter Google in Facebook račun za registrirane uporabnike.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene poslovanja ter poslovno korespondenco, izvedbo naročila, neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti. Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga, storitev z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb ali elektronsko anketiranje).

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanja o ugodnostih ipd.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bomo za namene dostave zaupali uporabnikove podatke (ime in priimek, naslov za dostavo, kraj in telefonska številka).

Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli na telefonski številki 04 236 46 55 ali preko e-poštnega naslova na info@genusluxuries.com zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 14 dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Posameznik lahko zahteva seznanitev, omejitev, izbris, popravek, prenos podatkov ali poda ugovor.

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov zakona o varovanju osebnih podatkov.

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem mestu povezave na druge spletne strani, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov na spletni strani www.genusluxuries.com.

V primeru izgube osebnih podatkov je Genus Luxuries d.o.o. dolžan obvestiti IP kot nadzorni organ, in sicer v 72-ih urah. Obveznost poročanja je podrobneje opisana v 33. in 34. členu Splošne uredbe GDPR (General data protection regulation). Za poročanje o varnostnih incidentih (člen 33) v Genus Luxuries d.o.o. je odgovoren informatik: Duško P.

Ocena učinkov tveganja (DPIA - Data Protection Impact Assesment) in DPO

Ocena učinkov tveganja (DPIA – Data Protection Impact Assesment) in DPO

Genus Luxuries d.o.o. ščiti osebne podatke pred izgubo, nepooblaščenim dostopom in drugimi zlorabami z uporabo gesel, omejenim dostopom in uporabo varnostnih programov, požarnih zidov ter z izkušenimi sodelavci na področju informacijske tehnologije. Ocenjujemo, da ocena učinka ni potrebna, saj so tveganja za varstvo osebnih podatkov na podlagi preteklih izkušenj zelo majhna.

Ocenjujemo, da Genus Luxuries d.o.o. na podlagi dejavnosti ne potrebuje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (»DPO«). Glavnina poslovanja obsega storitve za druga podjetja.

Rok hrambe osebnih podatkov

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran.

Zaupnost osebnih podatkov

Zaupnost osebnih podatkov

Za vsa dodatna vprašanja o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali drugih dodatnih informacijah je na voljo telefonska številka 04 236 46 55 ali e-pošta info@genusluxuries.com.

Piškotki

Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik z uporabo spletnega mesta www.genusluxuries.com daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti obdelovalca.

Navodila za upravljanje s piškotki za spletne brskalnike:

 

Če piškotke izklopite, spletna stran morda ne bo delovala optimalno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene.

Uporabljeni piškotki

PODJETJE

IME PIŠKOTKA

OPIS IN DELOVANJE PIŠKOTKA

Google

_ga

_gat_gtag_UA_*

_gid

Piškotek se uporablja za razlikovanje med uporabniki in sejami. Piškotek se posodobi vsakič, ko se podatki pošljejo Google Analytics.

Genus Luxuries d.o.o.

wfvt_*

Identifikacija uporabnika.

WordPress

wptouch-pro-view

Vodi uporabnikovo izbiro o prikazu mobilne strani.

WordPress

wp-settings-[UID]

Piškotek je potreben za pravilno delovanje spletnega ogrodja

Odjava od e-novic

Odjava od e-novic

V kolikor ne želite prejemati e-novic podjetja Genus Luxuries, se lahko preprosto odjavite tako, da vnesete e-poštni naslov, s katerim ste se prijavili. Zadnja sprememba te strani je bila 10. 5. 2023.